ادامه تحصیل در کشور انگلستان

در این قسمت به توضیح کلیه اطلاعات مربوط به اخذ ویزای تحصیلی کشور انگلیس، شرایط پذیرش دانشگاه های انگلیس، رشته های تحصیلی مختلف ارائه شده توسط دانشگاه های انگلیس، نحوه انجام پروسه پذیرش دانشگاه ها و سایر مواردی که برای کلیه دانشجویان ایرانی که تمایل دارند در دانشگاه های انگلیس ادامه تحصیل بدن، میپردازیم.

برای کسب اطلاعات مربوط به هر بخش دکمه مربوطه را کلیک کنید