۱۲ زمان در زبان انگلیسی – همراه با مثال

12 زمان در زبان انگلیسی

زمان در زبان انگلیسی (Tense) یک اصطلاح گرامری است، که برای بیان زمان انجام کاری در حال، گذشته و یا آینده بکار میرود. یک اتفاق یا عمل ممکن است در گذشته، حال و یا آینده رخ دهد.  زمان در دستور زبان انگلیسی فقط معطوف به این گزینه نمیشود، ولی این پایه ترین استفاده آن است.

در این مقاله قرار است سه زمان اصلی یعنی گذشته، حال و آینده را بررسی کنیم. همینطور به جزء کلیدی گرامر که Aspect نامیده میشود هم نگاهی می اندازیم.

قبلا در مقاله ای جدا در قسمت مقالات سایت لینگویچ به اسم ۷ دلیل یادگیری گرامر زبان انگلیسی، از اهمیت یادگیری زمان ها در دستور زبان صحبت کرده ایم.

زمان گذشته در زبان انگلیسی (The Past Tense)

گذشته ساده به این معناست که عملی در گذشته اتفاق افتاده است. همچنین ممکن است این زمان برای زمان حال (‘I wish I had a cat’ ) و یا زمان آینده (‘Imagine if we moved to Paris’) هم بکار رود.

ترجمه جمله اول عبارت است از: کاش یه گربه داشتم (زمان حال) و ترجمه جمله دوم برابر است با: تصور کن اگه به پاریس مهاجرت کنیم (زمان آینده)

حتی ما میتوانیم در مورد کارهایی که بصورت مرتب در گذشته اتفاق می افتند، از زمان گذشته استفاده کنیم.

 ‘we used to go to Greece at weekends’ or ‘He would always fall asleep at school’.

ترجمه جملات بالا:

ما آخر هفته ها به یونان میرفتیم (عادت داشتیم که به اسکاتلند بریم)

او همیشه تو مدرسه خوابش میبرد (کاری بود که مرتب انجامش میداد)

مثال هایی از زمان گذشته:

اجازه بدید به مثال های مختلفی از زمان گذشته نگاهی بیندازیم:

 • hiked up Damavand yesterday 

من دیروز از کوه دماوند بالا رفتم (گذشته ساده)

 • She had danced all night

او تمام شب را رقصیده بود (گذشته بعید)

 • We had been to London for New Year

ما برای سال نو لندن بودیم (گذشته بعید)

 • James had been walking for miles

جیمز برای چند مایل پیاده روی کرده بود (گذشته بعید استمراری)

زمان گذشته در زبان انگلیسی به چه شکلی ساخته میشود؟

برای افعال باقاعده، زمان گذشته با اضافه کردن –d  یا –ed به فعل اصلی بدون پسوند یا پیشوندی ساخته میشود. به این مثال ها نگاه کنید:

 • I walk → I walk ed
 • I stay → I stay ed
 • I like → I like d
 • I use → I use d

اما برای افعال بی قاعده قضیه یکم پیچیده تر است. و از یک قاعده کلی پیروی نمیکند. مثل (run گذشته اش بصورت ran است) و یا (is  گذشته اش برابر was است). برای افعال بی قاعده تنها راه این است که با تکرار آن ها را بخاطر بسپاریم. در ادامه مقاله کامل این افعال را مورد بررسی قرار میدهیم.

زمان ها در دستور زبان انگلیسی

زمان حال در زبان انگلیسی (Present tense)

زمان حال نشان میدهد که کاری هم اکنون در حال اتفاق افتادن است، یا کاری است که در زمان حال صادق است. (‘I’m going to the shops’ or ‘I live in Liverpool’ ). – ترجمه: من دارم به فروشگاه میروم ، من در شهر لیورپول زندگی میکنم.

همچنین از این زمان میتوانیم برای صحبت دررابطه با آینده ای که برنامه مشخصی دارد هم استفاده کنیم (‘The train leaves at 10pm tonight’ ) قطار راس ساعت ۱۰ امشب حرکت میکند. همچنین برای زمان گذشته هم میتواند گاهی بکار رود (‘So, the other day I’m walking down the road when I see this horse running towards me’ ) اونروز من داشتم داخل خیابان قدم میزدم که ناگهان دیدم این اسب به سمت من دوید.

ما میتوانیم به کار روتین و عادتی که داریم هم از زمان حال استفاده کنیم. این برای زمانی است که آن کار بصورت مرتب در حال تکرار و اتفاق افتادن است. بعنوان مثال: من معمولا چهارشنبه ها به کتابخونه میرم.

در ادبیات، اکثر مواقع بجای استفاده از زمان گذشته از حال استفاده میشود، تا خواننده بتواند ارتباط بهتری با داستان بگیرد.

مثال هایی از زمان حال

بیاید به چندتا مثال مختلف از زمان حال توجه کنیم:

 • play the piano

من پیانو مینوازم (حال ساده)

 • Sarah is coming to lunch today

سارا امروز نهار میاد (حال استمراری)

 • He has been to the cinema today

او امروز سینما بوده است (حال کامل)

 • am going to the zoo to see the tigers

من دارم میرم باغ وحش که ببرهارو ببینم (حال استمراری)

 • Ritchie has been building a wall

ریتچی یه دیوار ساخته است (حال کامل استمراری)

زمان حال در انگلیسی به چه شکلی ساخته میشود؟

زمان حال ساده با استفاده از حالت ساده فعل ساخته میشود ( I play’). در زمان حال ساده ما باید برای سوم شخص ساده یک –S اضافه کنیم. بعنوان مثال: He plays’)).

 • I play → He play s
 • I understand → She understand s
 • I dance → It dance s

ما همچنین میتوانیم –ing  را به فعل اضافه کنیم و حال ساده را به حال ساده استمراری تبدیل کنیم. ما زمانی از حال استمراری استفاده میکنیم که بخواهیم درمورد کاری که هم اکنون در حال انجام آن هستیم صحبت کنیم. (همچنین برای صحبت دررابطه با برنامه های آیندمون که قصد انجام آنها را داریم هم میتوانیم صحبت کنیم)

 • We are learning about tenses.

ما درحال آموختن زمان ها هستیم

 • I am reading .

من درحال خواندن هستم

 • I’m seeing my friend tomorrow.

من فردا دوستم رو قراره ببینم

زمان ها پرکاربرد در انگلیسی

زمان آینده (Future Tense)

زمان آینده برای بیان کاری استفاده میشود، که هنوز اتفاق نیفتاده است ولی در آینده به وقوع خواهد پیوست. به مثال های زیر از زمان آینده توجه کنید:

 • We’re going to Edinburgh together.

ما باهم به ادینبورگ خواهیم رفت

 • They will have cooked lunch by the time we’re home.

اون زمانی که برسیم خانه، آنها ناهار را پخته خواهند بود

 • Sam will be a good doctor when he’s older

سام دکتر خوبی خواهد شد، وقتی او بزرگ شود

 • Ben will have been teaching for 5 years in September.

بِن در ماه سپتامبر پنج سال میشود که تدریس میکند.

چگونه زمان آینده را در انگلیسی شکل میدهیم؟

برخی زبانشناسان بر این باورند که ما زمانی به اسم آینده در زبان انگلیسی نداریم، و زمان آینده را تنها با ترکیب زمان ها دیگر بوجود می آوریم. دلیل آن ها هم اینست برای ساخت زمان آینده ما هیچ پیشوند یا پسوندی به فعل اضافه نمی کنیم. (اما برای زمان های گذشته و حال برای اشخاص مختلف اینطور نیست، و ما معمولا پسوندی به فعل اضافه میکنیم)

برای زمان آینده ما از افعال کمکی will, shall, going to کمک میگیریم، و با قرار دادن یکی از این افعال قبل از فعل اصلی، زمان آینده را می سازیم.

 • They dance → They will dance

آنها خواهند رقصید

 • She goes to the park → She will go to the park

او به پارک خواهد رفت

 • I play tennis→ I shall play tennis

من تنیس بازی خواهم کرد

 • He is riding his bike → He is going to ride his bike

او قرار است دوچرخه سواری کند

 • I’m seeing Sarah on Wednesday

من سارا را چهار شنبه خواهم دید

(در اینجا چون برنامه قطعی و مشخصی است، از حال استمراری برای بیان آینده استفاده شده است)

افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

افعال بی قاعده، افعالی هستند که هیچ قاعده خاصی برای ساختن زمان گذشته را دنبال نمیکنند. این به این معناست که برای ساخت زمان گذشته، ما نمیتوانیم ed/d را به انتهای فعل اضافه کنیم.

تنها راه استفاده از این افعال، بخاطر سپردن آنهاست. تقریبا تعداد خیلی کمی از این افعال در زبان انگلیسی هستند که در ادامه برخی از آنها را باهم میبینیم:

 • I grow (حال ساده) → I grew (گذشته ساده) → I have grown (حال کامل)
 • I am (حال ساده) → I was (گذشته ساده) → I have been (حال کامل)
 • I go (حال ساده) → I went (گذشته ساده) → I have gone (حال کامل)
 • I break (حال ساده) → I broke (گذشته ساده) → I have broken (حال کامل)
 • I quit (حال ساده) → I quit (گذشته ساده) → I have quit (حال کامل)

این مثال ها حالت های مختلف افعال بی قاعدع را بخوبی نشان میدهد. قبل تر دیده بودیم که برای افعال باقاعده تنها با اضافه کردن d/ed به انتهای فعل می توانیم آن را به زمان گذشته یا کامل ببریم. یعنوان مثال:

I play (حال ساده) → I played (زمان گذشته) → I have played (حال کامل).

اگرچه قضیه افعال بی قاعده به همین جا ختم نمی شود. مشکل اینجاست که هیچ اره منطقی برای یاد گرفتن آنها وجود ندارد و تنها بصورت لیست وار و در قالب جدول باید آنها را به خاطر بسپاریم.

قسمت دوم فعل برای ساخت گذشته ساده بکار میرود و قسمت سوم فعل برای ساخت حال کامل / گذشته کامل (‘you have eaten‘  یا he has left’.) و شکل مجهول (It was eaten by a cat).

جنبه های زمان در زبان انگلیسی (Aspect)

هریک از سه زمان اصلی (گذشته، حال و آینده) به چهار جنبه مجزا هم تقسیم میشوند. جنبه های زبان یکی از خصوصیات جمله را نمایش میدهند، که به استمرار داشتن فعل، تکرارشوندگی عمل و یا کامل شدن آن میتوان اشاره کرد.

اگر بخواهیم از این جنبه ها نام ببریم، بصورت زیر خواهند بود:

ساده، استمراری، کامل، کامل استمراری

اجازه دهید به این جنبه های زمان با مثال هایی در ادامه نگاهی بندازیم:

جنبه ساده (Simple) در زبان انگلیسی

جنبه زبانی ساده، به سادگی بیان می دارد که کاری در زمان گذشته، حال و یا آینده اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر بصورت ساده فقط زمان فعل را نشان میدهد، و خصوصیت دیگری مثل اینکه فعل چگونه و با چه شرایطی انجام شده را نشان نمیدهد. به مثال های زیر نگاه کنید:

‘I walked’ (گذشته ساده), ‘I walk’ (حال ساده) , ‘I will walk’ (آینده ساده).

جنبه کامل (Perfect) در زبان انگلیسی

جنبه کامل زمان، زمانی استفاده میشود که بخواهیم در رابطه با کار یا عملی صحبت کنیم که به اتمام رسیده. عملی که پبش از زمان مضخصی اتفاق افتاده است. ما با اضافه کردن ‘had’, ‘has’,   ‘will have’  به قبل از فعل اصلی (قسمت سوم)، میتوانمی به ترتیب گذشته کامل، حال کامل و آینده کامل را ایجاد کنیم.

 • The past perfect looks back from a point of time in the past, eg. ‘I had walked ‘ .

گذشته کامل (ماضی بعید) به عملی در گذشته دور اشاره میکند، زمانی که کاری قبل از کاری دیگر در گذشته اتفاق افتاده باشد.

 • The present perfect looks back from the present time, eg. ‘I have walked ‘.

حال کامل به کاری اشاره دارد که در گذشته شروع شده و خود آن کار و یا نتیجه آن تا زمان حال هم ادامه دارد.

 • The future perfect looks back from a time in the future, eg. ‘ I will have walked ‘ .

آینده کامل هم به کاری که در آینده در زمان معینی کامل میشود را نشان میدهد.

استمراری (Progressive / continuous)

جنبه استمراری عملی را که در جریان است، و به اتمام نرسیده را بیان میکند. ما این جنبه را با اضافه کردن پسوند ing به فعل اصلی میسازیم. بعنوان مثال:

‘I was walking ‘ (گذشته استمراری), ‘ I am walking ‘ (حال استمراری), or ‘I will be walking ‘ (آینده استمراری).

ترکیب زمان با جنبه های زبان انگلیسی

با ترکیب کردن سه زمان زبان انگلیسی (گذشته، حال و آینده) با چهار جنبه زبان، به دوازده زمان کلی میرسیم که در ادامه آنها را با مثال بیان میکنیم:

انواع زمان گذشته:

 • Past (simple) tense- eg. ‘ I worked yesterday’

گذشته ساده – من دیروز کار کردم

 • Past continuous / progressive tense- eg. ‘I was working yesterday’

گذشته استمراری – من دیروز داشتم کار میکردم

 • Past perfect tense- eg. ‘I had worked yesterday’

گذشته کامل – من دیروز کار کرده بودم

 • Past perfect continuous tense- eg. ‘I had been working yesterday’

گذشته کامل استمراری – من دیروز کار کرده بودم

انواع زمان حال:

 • Present (simple) tense- eg. ‘I work’

حال ساده – من کار میکنم

 • Present continuous / progressive tense- eg. ‘I am working’

حال استمراری – من دارم کار میکنم

 • Present perfect tense- eg. ‘I have worked’

حال کامل – من کار کرده ام

 • Present perfect continuous tense- eg. ‘I have been working’

حال کامل استمراری – من داشتم کار میکرده ام

انواع زمان آینده:

 • Future (simple) tense- eg. ‘I will work’

آینده ساده – من کار خواهم کرد

 • Future continuous / progressive tense- eg. ‘I will be working’

آینده استمراری – من در حال کار کردن خواهم بود

 • Future perfect tense- eg. ‘I will have worked’

آینده کامل – من کار کرده خواهم بود

 • Future perfect continuous tense- eg. ‘I will have been working’

آینده کامل استمراری – من کار کرده خواهم بود

جنبه های زمان در زبان (Aspects)

1 دیدگاه برای “۱۲ زمان در زبان انگلیسی – همراه با مثال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.