حرف تعریف در زبان انگلیسی

حرف تعریف the

حرف تعریف چیست؟

حرف تعریف در زبان (Article) کلمه ای است که قبل از اسم میاید و نشان میدهد که آیا اون اسم معین یا نامعین است.  این کلمات در یادگیری گرامر زبان انگلیسی بسیار دارای اهمیت هستند.

حرف تعریف معین (Definite Article): در زبان انگلیسی حرف تعریف معین The است که زمانی که قبل از کلمه ای بیاید نشان میدهد که اون کلمه برای شنونده یا خواننده مشخص است. بعنوان مثال: I lost the book در اینجا برای شنونده مشخص است که منظور ما کدام کتاب است.

این حرف تعریف نکات مهمی دارد که در ادامه این مقاله قراره بطور کلی بهش بپردازیم.

حرف تعریف نامعین (Indefinite Article): زمانی که کلمه ای که بیان میکنیم برای شنونده یا خواننده معین و شناخته شده نیست از حروف تعریف نامعین A و An استفاده میکنیم.  مشابه مثال قبل I lost a book که در اینجا برای شنونده مشخص نیست کدام کتاب رو گم کرده ایم و فقط متوجه میشود که ما کتابی را گم کرده ایم.

چه زمانی از A و چه موقع از An استفاده کنیم؟
بطور کلی زمانی که کلمه ای با صدای صدادار (نه حرف صدادار) شروع شود از An و در مابقی جاها از A استفاده میکنیم.

صداهای صدادار عبارتند از: اَ – اِ – اُ – ای – اُو – آ (حروف صدادار رو با صداهای صدادار اشتباه نگیرید. حروف صدادار عبارتند از: a/i/e/o/u)

بعنوان مثال کلمه university با حرف صدادار شروع میشود ولی با صدای صدادار شروع نمیشود (با یُو شروع میشود). درنتیجه قبل از این کلمه A باید قرار دهیم: A university

یا برعکس کلمه MA به معنی فوق لیسانس با حرف بیصدا ولی صدای صدادار (اِم اِی) شروع میشود: An MA

بریم چندتا مثال دیگه با حروف تعریف نا معین ببینیم:
An umbrella – A classroom – An orange – A bookcase

آیا همیشه قبل از اسامی حرف تعریف نیاز هست؟

زمان استفاده از حرف تعریف در زبان انگلیسی برای زبان آموزان یکی از رایج ترین چالش هاست، زیرا نمیتوان از حرف تعریف در همه استفاده کرد و به همین دلیل زبان آموز را سر دو راهی قرار می‌دهد که آیا الان باید استفاده کنم یا نه؟

ولی بطور کلی اگر اسمی قابل شمارش و مفرد باشد، حتما قبل از خودش به یک چیزی مثل حرف تعریف یا صفت ملکی نیاز دارد. و کلماتی که جمع هستند فقط در مواردی که در لیست پایین نباشد میتوانند حرف تعریف بگیرید (که قطعا حرف تعریف معین خواهد بود – حرف تعریف نامعین a/an برای کلمات جمع استفاده نمیشه).

 حالا دوباره برمیگردیم سراغ حرف تعریف معین The.

چه موقع نباید از حرف تعریف The استفاده کنیم

در ادامه این مقاله جاهایی که از حرف تعریف the در زبان انگلیسی نباید استفاده کنیم رو بهتون میگیم، چون همیشه نباید ها بهتر از بایدها در ذهن میمونن.                       

جاهائی که نیاز به حرف تعریف the نیست:                                      

۱٫ زمانی که از کلمات با معنی عمومی و کلیشون استفاده میشه: (مثلا گربه ها بطور کلی نه گروهی از گربه های مشخص)

بعنوان مثال:

cats eat fish

Cats eat fish

گربه ها ماهی میخورن (اینجا درباره گربه بصورت کلی صحبت میکنیم و منظورمون عموم گربه ها هستند)

Men are taller than women

مردها بلندتر از خانم ها هستند (اینجا داریم درمورد مردها و خانم ها بصور کلی صحبت میکنیم، اگرچه خیلی از خانم ها بلندتر از مردها هستند)

Iranians eat healthy food

ایرانی ها غذای سالم میخورند (اینجا هم داریم درباره ایرانی ها بطور کلی صحبت میکنیم و قشر خاصی منظورمون نیست)

پس در همه موارد بالا قبل از گربه ها، مردها، خانم ها و ایرانی ها نباید از حرف تعریف the استفاده کنیم.

۲٫ زمانی که از اسامی غیر قابل شمارش استفاده میکنید، نباید از حرف تعریف استفاده کنید.

اسامی غیرقابل شمارش (uncountable nouns) کلماتی هستند که جمع بسه نمیشه و s جمع نمیگیرند. مثل: Chocolate – Water – Milk – Sugar – Advice – information

و اسامی قابل شمارش (Countable nouns) به اسامی گفته می شود که میتونیم قبل از اونا از اعداد استفاده کنیم و همینطور جمع بسته میشوند. مثل: One cat – Two cats – Three cats

اما قبل از اسامی غیرقابل شمارش نمیتونیم از اعداد استفاده کنیم مثلا Two choclates نداریم.

به این مثال ها نگاه کنید:

I love milk.

چون کلمه شیر در زبان انگلیسی جزو کلمات غیرقابل شمارش است، لذا قبلش کلمه the رو نباید استفاده کرد.

I’m a vegetarian. I don’t eat meat.

اینجا کلمه گوشت هم غیرقابل شمارش است، پس قبلش از حرف تعریف استفاده نمی کنیم.

۳٫ قبل از اسامی خاص مثل تعطیلات (Christmas)، شهرها (Tehran)، کشورها (Italy) کشورهایی که مجموعه ای از ایالات یا جزایر هستند نیاز به the دارند (The united states)، زبان ها (English)، شرکت‌ها (Linguich) نباید از حرف تعریف the استفاده کنیم. به مثال های زیر نگاه کنید:

I got my mom a bracelet for Mother’s Day.

I’m learning English effortlessly.

We went to Paris on our honeymoon.
                                        

۳٫ موقعیت های جغرافیایی: حرف اضافه هرگز قبل از موقعیت های جغرافیایی مثل یک کوه تنها (نه رشته کوه)، رودخانه و دریاچه، شهر، کشور و قاره استفاده نمی‌شود.

Mt. Rosa is part of the Alps mountain range.

  Mt Rosa یک کوه  است، بنابراین قبلش نمیتونیم the بیاریم، اما 

 اما alps  مجموعه ای از کوه هاست، بنابراین باید از حرف تعریف استفاده کنیم.

Lake Michigan and Lake Erie are 2 of the Great Lakes.

۵. زمانی که درمورد دانشگاه ها صحبت میکنیم نیاز به حرف تعریف the نیست، مثل هاروارد، آکسفورد و….   

My son graduated from Oxford.

He applied to CambridgeHarvard, and Stanford.

 6. قبل از برخی از مکان ها، موقعیت ها و خیابان ها مثل خانه، زندان، مدرسه، خیابان اصلی از حرف تعریف the حتی اگر برای خواننده یا شنونده مشخص هم باشند، استفاده نمی کنیم

I arrived home late.

I must go to work early tomorrow.

My House is located on Azadi Street.

Did he go to school last week?

They were guilty and sent to jail for life.

I’m studying law at university.

 7. قبل از درس ها و موضوعاتی که در مدرسه می‌خوانید، مثل ریاضی، فیزیک، علوم و غیره حرف تعریف نباید استفاده کنید.

I love art.

I’m good at math.

اما بریم سراغ مکان هایی که قبلشون به حرف تعریف the نیاز داریم:

۸. مکان هایی که نیاز به حرف تعریف دارند عبارتند از                                                              

he wants to go to the bank.

I like to go to the movies.

My aunt was in the hospital.

I work at the post office.

What time does she have to be at the airport?

Please meet me at the bus stop.

My son doesn’t like to go to the doctor or the dentist.

۹ . ورزش ها مثل یوگا، فوتبال و … نیاز به حرف تعریف ندارند. بعنوان مثال:

I love to go surfing in the summer.

I play football every day after work.

She loves watching tennis on TV.

She does yoga every weekend.

۱۰٫ زمانی که از کلمات اختصار (Acronyms) استفاده میکنید، نیاز به حرف تعریف the نیست.

کلمه اختصار، شکل کوچک شده اسم است. لذا کلمات اختصاری که به صورت یک لغت تلفظ می‌شوند نیازی به حرف تعریف the ندارند.

Nato was formed in 1949.

UNESCO is a specialized agency of the United Nations.

اما کلمات اختصاری که مهمولا بجای یک لغت بصورت تک تک تلفظ شوند، باید با حرف تعریف the بکار برده شوند.

The UN was created after the Second World War.

در نتیجه یادگیری حروف تعریف و زمان استفاده از آنها در زبان انگلیسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. باید در نظر داشته باشیم که گرامز، لغات و تلفظ سه جزء جدایی ناپذیر از زبان انگلیسی هستند. یادگیری ساختار زبان بدون فراگیری و حفظ لغات انگلیسی، درست مثل اتومبیل پرقدرت و زیبایی است که سوخت و بنزین برای حرکت کردت ندارد.

برای آشنایی از اینکه چطور حروف تعریف مورد استفاده قرار میگیرند، بسیار حائز اهمیت است که ابتدا بدانیم که اسامی در زبان انگلیسی هم میتوانند قابل شمارش (count) باشند و هم غیرقابل شمارش (noncount). علاوه بر این،  اسامی قابل شمارش یا مفرد هستند یا جمع. در حالیکه اسامی غیرقابل شمارش همواره به حالت مفرد هستند. (cat – cats / water – waters)

بعنوان مثال، اگر بخواهیم درمورد آبی که روی میز ریخته شده، صحبت کنیم، ممکن است یک قطره یا بیش از یک قطره روی میز ریخته شده باشد.  در اینجا کلمه “قطره (drop) ” قابل شمارش است، زیرا میتوانیم تعداد آنها را بشماریم. به همین دلیل برای اسم قابل شمارش “قطره” هم میتوانیم حرف تعریف نامعین a (a drop) و هم حرف تعریف معین the  (the drop)را بکار ببریم.

اما اگر درمورد آب بطور کلی صحبت میکنیم، نمیتوانیم آن را بشماریم و بگوییم یک آب یا دو آب روی میز ریخته شده (a watertwo waters).  به همین دلیل بصورت کلی میگوییم “آب روی میز ریخته شده است”

همانطور که گفتیم کلمه “آب” غیر قابل شمارش است. به همین دلیل همراه کلمه آب فقط میتوانیم حرف تعریف نامعین the را بکار ببریم (the water on the table) و مجاز به استفاده از حرف تعریف نامعین a نیستیم. (a water on the table  نادرست است)

اسامی غیرقابل شمارش مجاز به دریافت حرف تعریف نامعین (a – an) نیستند.

قطرات آب به انگلیسی Drops of water

اطلاعات تکمیلی درزمینه استفاده از حروف تعریف

 • زمانی که برای اسامی غیرقابل شمارش نیاز به بیان مقدار محدود و غیرمشخصی دارید که مفرد هم نیست میتوانید از کلمه Some به درستی استفاده کنید.

My cousin was seeking some advice from a teacher

I need some water to survive the mission

I would love some coffee right now 
در اینجا منظورمون قهوه بصورت کلی و جنرال نیست و مقدار محدودی از قهوه مدنظرمون است.

There are some drops of water on the table (a limited number, but more than one drop).

مقداری قطرات آب روی میز قرار دارد که در اینجا مقدار محدود و بیش از یک قطره مدنظر است.

 • اسامی غیرقابل شمارش کلماتی هستند که معمولا شمارش نمیشوند یا شمردن آنها کاری غیرمعقول و غیر منطقی است. بعنوان مثال:
 1. برخی غذاهای و میوه های خاص و نوشیدنی های مشخص:

Bacon (گوشت بیکن), beef (گوشت گاو), bread(نان), broccoli (بروکلی), butter (کره), cabbage (کلم) , candy(آبنبات) , cauliflower (گل کلم), celery (کرفس), cheese (پنیر), chicken(مرغ), chocolate(شکلات), coffee(قهوه), corn(ذرت), cream(خامه), fish(ماهی), flour(آرد), fruit(میوه), ice cream(بستنی), lettuce(کاهو), meat(گوشت), milk(شیر), oil(روغن), pasta(پاستا), rice(برنج), salt(نمک), spinach(اسفناج), sugar(شکر), tea(چای), water(آب), wine(شراب), yogurt(ماست، دوغ)

شکلات در انگلیسی غیرقابل شمارش است
 • برخی مواد غیرخوراکی:

Air(هوا), cement(سیمان), coal(زغال سنگ), dirt(کثیفی), gasoline(بنزین), gold(طلا), paper(کاغذ), petroleum(نفت خام), plastic (پلاستیک), rain(باران), silver(نقره), snow(برف), soap(صابون), steel(فولاد), wood(چوب), wool(پشم)

 • اکثرا اسامی غیرمادی و انتزاعی

Advice(نصیحت), anger(خشم), beauty(زیبایی), confidence(اعتماد به نفس), courage(شجاعت), employment(استخدام), fun(سرگرمی), happiness(شادی), health(سلامتی), honesty(صداقت), information(اطلاعات), intelligence(هوش), knowledge(دانش), love(عشق), poverty(فقر), satisfaction(رضایت), truth(حقیقت), wealth(ثروت)

 • رشته های تحصیلی:

History(تاریخ), math(ریاضی), biology(زیست شناسی), etc (و غیره).

 • ورزش ها:

Soccer(فوتبال), football(فوتبال آمریکایی), baseball(بیس بال), hockey(هاکی رو یخ), etc.

دقت کنید ورزش فوتبال در امریکا soccer و در انگلستان football  گفته میشود.

 • زبان ها:

Chinese(چینی), Spanish(اسپانیایی), Russian(روسی), English(انگلیسی), etc.

 • و غیره:

Clothing(پوشاک), equipment(تجهیزات), furniture(مبلمان), homework(تکلیف), jewelry(جواهرات), luggage(چمدان), lumber(الوار), machinery(ماشین آلات), mail(بسته پستی), money(پول), news(اخبار), poetry(شعر), pollution(آلودگی), research(تحقیق و پژوهش), scenery(منظره), traffic(ترافیک), transportation(حمل و نقل), violence(خشونت), weather(آب و هوا), work(کار)

7 دیدگاه برای “حرف تعریف در زبان انگلیسی

 1. سارا سماواتی گفته:

  چقدر این حرف تعریف the پیچیده اس
  اصلا نمیشه فهمید کجا استفاده کنیم کجا نکنیم
  من که هرجا میتونم اضافه میکنم

 2. سعید سماواتی گفته:

  حرف تعریف در زبان انگلیسی همیشه رو اعصابم بوده
  کاشکی همه جا میشد ازشون استفاده نکرد
  مرسی از سایت خوبتون به هر حال عالی کارتون

 3. راضیه مهدوی گفته:

  کامل ترین مقاله حرف تعریفی بود که تا حالا خوندم… خیلی ازش استفاده کردم و جواب همه سوالاتمو از توش گرفتم
  خیلی عالی و کاربردی بود ممنونم ازتون
  دوره هاتونو میخواستم شرکت کنم ممکنه راهنماییم کنید مرسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.